2020 Yılı SU FİYATLARI(KDV-ÇTV HARİÇ)


1.Grup: Altınordu, Gülyalı,Fatsa, Ünye, Perşembe Bölgesi.
  I. KADEME II. KADEME
Tarife Türü İndirimUygulanan
Ana Tarife Ücreti
İndirim Oranı Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
(Faturada Uygulanan)
İndirim Oranı Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
(Faturada Uygulanan)
Mesken (Konut) 6,94 ₺ 44,09% 2,89 ₺ 1,46 ₺ 4,35  16,28% 4,31 ₺ 2,17 ₺ 6,48 
Şehit-Gazi-Engelli 6,94 ₺ 71,90% 1,46 ₺ 0,73 ₺ 2,19 ₺ 57,93% 2,19 ₺ 1,05 ₺ 3,24 
İş yeri (Ticari) 10,48 ₺ 9,92% 7,00 ₺ 3,5 ₺ 10,50  - - - -
Şantiye 10,48 ₺ 28,15% 5,58 ₺ 2,80 ₺ 8,38  - - - -
Konut İnşaat 10,48 ₺ 44,66% 4,31 ₺ 2,17 ₺ 6,48  - - - -
Sanayi 10,48 ₺ 9,92% 7,00 ₺ 3,50 ₺ 10,50  - - - -
Resmi Daire 6,94 ₺ - 6,95 ₺ 3,46 ₺ 10,41  - - - -
Kamu Yararına Faaliyet Gösterenler 6,94 ₺ 44,09% 2,89 ₺ 1,46 ₺ 4,35  16,28% 4,31 ₺ 2,17 ₺ 6,48 
 
2.Grup: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey Bölgesi
  I. KADEME II. KADEME
Tarife Türü İndirimUygulanan 
Ana Tarife Ücreti
İndirim Oranı Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
(Faturada Uygulanan)
İndirim Oranı Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
(Faturada Uygulanan)
Mesken (Konut) 6,94 ₺ 58,21% 2,17 ₺ 1,05 ₺ 3,22  37,18% 3,22 ₺ 1,62 ₺ 4,84 
Şehit-Gazi-Engelli 6,94 ₺ 78,96% 1,05 ₺ 0,57 ₺ 1,62  68,44% 1,62 ₺ 0,81 ₺ 2,43 
İşyeri (Ticari) 10,48 ₺ 47,14% 4,09 ₺ 2,08 ₺ 6,17  - - - -
Şantiye 10,48 ₺ 39,03% 4,74₺ 2,37 ₺ 7,11  - - - -
Konut İnşaat 10,48 ₺ 58,40% 3,22 ₺ 1,62 ₺ 4,84  - - - -
Sanayi 10,48 ₺ 47,14% 4,09 ₺ 2,08 ₺ 6,17  - - - -
Resmi Daire 6,94 ₺ - 6,95 ₺ 3,46 ₺ 10,41  - - - -
Kamu Yararına Faaliyet Gösterenler 6,94 ₺ 58,21% 2,17 ₺ 1,05 ₺ 3,22  37,18% 3,22 ₺ 1,62 ₺ 4,84 
 
Ortak Tarifeler
  I. KADEME II. KADEME
Tarife Türü İndirimUygulanan 
Ana Tarife Ücreti
İndirim Orani Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
(Faturada Uygulanan)
İndirim Oranı Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
(Faturada Uygulanan)
Park-Bahçe-Ort.mah.sul 10,48 ₺ 52,58% 5,53 ₺ - 5,53 - - - -
 

Notlar
1- Ön ödemeli elektronik (kartlı)sayaç aboneleri bağlı olduğu tarife üzerinden ücretlendirilir.
2- Ön ödemeli elektronik(kartlı) sayaç abonelerine kademeli tarife uygulanmaz.
3- 1. grup tarifesindeki ilçelere (sahil ilçeler) bağlı beldelerin ( mahalleye dönüşen yerler) su ücret tarifesi 2.grup tarifesindeki ilçelerin  (kırsal ilçeler) su ücret  tarifesi uygulanır.
4- Tanker ve kuyu suyu kullanan aboneler ait olduğu tarifesinin yarısı üzerinden ücretlendirilir.
5-Su bedelleri üzerinden %50 oranında atıksu(KSUB) bedeli alınır.
6- Abonelere aylık her fatura için bakım ücreti tahakkuk ettirilir.
7- Bu ücret tarifesi 01.08.2020 tarihinden itibaren uygulanır.
8- 7061 Sayılı Kanunun Gereği "Konutlar için belirlenen su atıksu ücretlerinin yüzde 50 fazlasını geçemez" hükmü uygulanmaktadır.