2019 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvurusu


STAJ BAŞVURULARI

2019 yılı yaz dönemi ücretsiz staj başvuruları 4 Mart - 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında web sitemizden online olarak kabul edilecektir.
OSKİ’de staja kabul edilme; belirlenen kontenjanlar dâhilinde ve çalışma programlarına uygunluk doğrultusunda yapılır. Stajyerlerin öğrenim gördüğü kurumlarında devam ettiği sınıf, bölüm, staja zorunluluk durumu ve not ortalamaları staja kabul açısından öncelik nedenidir. 

Staja kabul edilen öğrencilerin listesi 01 Nisan 2019 , 05 Mayıs 2019 ve 24 Mayıs 2019 tarihlerinde internet sitemizde açıklanacaktır. Staj yapması uygun görülen öğrenciler gerekli belgelerin teslim edilmesinden sonra staja kesin kabul edilmiş olacaklardır.

Bilgi İçin: 0452 233 06 96

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ
YAZ DÖNEMİ ÜCRETSİZ STAJ BAŞVURULARI
(TEKNİK LİSE-ÖNLİSANS-LİSANS)
Başvuru Başlangıç Tarihi 04 Mart 2019
Başvuru Bitiş Tarihi 20 Mayıs 2019
1.Sonuçların Duyurulması 01 Nisan 2019
2.Sonuçların Duyurulması 05 Mayıs 2019
3.Sonuçların Duyurulması 24 Mayıs 2019
 
Başvuru süreci aşağıdaki gibi işleyecektir:
  1. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için online STAJYER BAŞVURU FORMU’ndaki tüm alanlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  2. Ön kayıt için müracaatlar yalnızca OSKİ web sitesinde yayınlanan staj başvuru formundan kabul edilecektir.
  3. Staj yapacak öğrencinin uygun olup olmadığına öğrencinin başvurusu üzerine OSKİ Genel Müdürlüğünce oluşturulan staj komisyonu karar verir.
  4. Stajyer başvuruları, staj kontenjanı ve staj takvimimiz doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.
  5. Online başvurusu kabul edilenlerden kesin kayıt için gereken belgeler de istenecektir.
  6. Staj formunuzu bir başkası aracılığı ile getirmemeniz ve görüşme için bizzat gelmeniz gerekmektedir.
  7. OSKİ Stajyer Öğrenci Taahhütnamesine stajyer tarafından eksiksiz olarak uyulacağı taahhüt edilmelidir.
 
4 Mart 2019 Pazartesi

DİĞER DUYURULAR