Genel Kurul Toplantısı


2560 Sayılı İSKİ Kanununun 5. maddesi gereğince; 21.11.2023  Salı günü saat: 15:00’da Şarkiye Mahallesi  Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2023 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2. birleşimi yapılacaktır.      
Toplantıya katılmanızı rica ederim.  
 
  • Yoklama ve Açılış
 
GÜNDEM      
1. Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.11.2023 tarih ve 2023/2 No'lu Raporu     
2. Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.11.2023 tarih ve 2023/3 No'lu Raporu

17 Kasım 2023 Cuma

DİĞER DUYURULAR


27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından