YÖNETİM KURULU BAŞKANI    Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Murat US 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Okan KARADAĞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Abdulkadir HATİPOĞLU
   
GENEL MÜDÜR Murat US
1.Hukuk Müşavirliği  Pelin KIR
Teftiş Kurulu Başkanı  
Özel Kalem Müdürü Tolga ŞİMŞEK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Okan KARADAĞ
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Gültekin KIRAN
Elektrik,Mekanik ve SCADA Şube Müdürü  Eray BUCAK
Depo ve Terfiler Şube Müdürü Bülent KAYA
Malzeme İkmal Şube Müdürü  Cafer ER
Makine İkmal Şube Müdürü  Ayhan ARLAĞ
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Tolga ŞİMŞEK
Su ve Kanal İnşaat Şube Müdürü Fatih MARUL
İhale ve Tatbikat Şube Müdürü  Fatih KIRCA
Baraj, Gölet ve Enerji Tesisleri Şube Müdürü Mesut KUZU
Kredili Projeler Şube Müdürü Birol ŞENER
Plan Proje Dairesi Başkanı Tolga ŞİMŞEK
Planlama Şube Müdürü Erol KARAMAN
Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih ADAR
Çevre Koruma ve Su Havzaları Şube Müdürü Erol KARAMAN
Proje Şube Müdürü Tamer ÇORUH
Abone İşleri Dairesi Başkanı Elif HAYBER
Abone ve Tahakkuk Şube Müdürü Dinçer ÇALIK
Sayaç Hizmetleri  Şube Müdürü Mehmet EKİNCİ
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Tevhit OCAK
Altınordu Şube Müdürü  Tevhit OCAK
Ünye Şube Müdürü Abdulkadir KARAAĞAÇ
Fatsa Şube Müdürü Olgun DEREBAŞI 
Gölköy Şube Müdürü Tuğrul OTCU 
İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürü  Selman YÜKSEL
Kayıp Kaçakları Önleme Şube Müdürü Selman YÜKSEL
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Mehmet ÇİÇEKÇİ
İçmesuyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürü  Gürcan KAYA
Laboratuvar, Denetim ve Ruhsatlandırma Şb.Md. Buket ŞENSOY KIRAN
Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürü  Ahmet ŞEN
Bakım Onarım ve Otomasyon Şube Müdürü Alp Eren GİDEN
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Yener ŞAHİN
Destek Hizmetleri ve Güvenlik  Şube Müdürü Mehmet SARI
Satınalma  Şube Müdürü Ünal AYDEMİR
Sivil Savunma Uzmanı   
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı  Birol USTAOĞLU
Yazılım ve Donanım Şube Müdürü  Erdi GÜNDOĞAN
Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürü  Mustafa Murat İLHAN
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kaderin KUTLU
Muhasebe Şube Müdürü Özgür UZUNER
Tahsilat Şube Müdürü  Ayhan SARIDİKEN
İç Kontrol Şube Müdürü  İhsan BÜYÜKKESKİN
Stratejik Planlama ve Bütçe Şube Müdürü Sezai ATAKLI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Emin DİNÇSOY
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü  Osman YILDIZ
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürü Osman YILDIZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Hasan BİLGİN
   
   
   
DENETİM KURULU  
DENETİM KURULU ÜYESİ Abdurrahman KARAGÖZ       
DENETİM KURULU ÜYESİ Mustafa ŞENOCAK

 

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.