Organizasyon


YÖNETİM KURULU BAŞKANI    Enver YILMAZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Fatih YÜRÜK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Mahmut Ali AKKİRAZ 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Arif GÜNDÜZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ Mustafa ÖZKAN
   
GENEL MÜDÜR Fatih YÜRÜK
1.Hukuk Müşavirliği V. Abdullah YASLI
Teftiş Kurulu Başkanı  
Özel Kalem Müdürü  
   
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mustafa ÖZKAN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Birol USTAOĞLU
Yazılım ve Donanım Şube Müdürü Birol USTAOĞLU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet Emin DİNÇSOY
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü Levent ŞAHİN
Projeler Dairesi Başkanı Hüseyin GELDİ
Proje Şube Müdürü Erol KARAMAN
Emlak ve İstimlak Şube Müdürü Zülküf ARSLAN
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Cem ERTAN
Muhasebe ve Bütçe Şube Müdürü Kaderin KUTLU
Stratejik Planlama ve Performans İzleme Şb.Md. Hakan UZUN
Tahsilat Şube Müdürü Özgür UZUNER
Abone ve Tahakkuk Kontrol Şube Müdürü Salih BEŞLİ
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Nurettin KARAGÖZ
İnşaat ve İhale Şube Müdürü Tevhit OCAK
Doğu Yatırımları Şube Müdürü Fatih MARUL
Batı Yatırımları Şube Müdürü Taner TOP
   
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mustafa ÖZKAN
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Murat ÇABUK
 Arıtma Tesisleri Şube Müdürü V. İlker Yasin OKUYUCU
Laboratuvar Denetim ve Ruhsatlandırma Şb.Md. Gökhan ACISU
Depolar ve Terfiler Şube Müdürü İlker Yasin OKUYUCU
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet SARI
Satınalma Şube Müdürü İhsan BÜYÜKKESKİN
Destek Hizmetleri Şube Müdürü Serkan ÖZTÜRK
İşletmeler Dairesi Başkanı İrfan GÜN
Altınordu Şube Müdürü Sezai ATAKLI
Ünye Şube Müdürü Ersin AVANOĞLU
Fatsa Şube Müdürü Sebahittin ÇOLAK
Malzeme İkmal Şube Müdürü Mustafa AKGÜL
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Hüseyin GELDİ
İçmesuyu ve Kanalizasyon Şube Müdürü V. Gültekin KIRAN
Mekanik ve Elektrik Şube Müdürü Gültekin KIRAN
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Okan KARADAĞ
   
   
DENETİM KURULU  
DENETİM KURULU ÜYESİ Ayşegül ÇELENK       
DENETİM KURULU ÜYESİ Gökhan ŞAHİN