Ordu

Ordu, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehridir. 2020 yılı itibariyle 761.400 nüfusa sahiptir. Karadeniz Bölgesinde yer alan ilin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu ili, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüz ölçümü bakımından 57. , 2020 yılı nüfus sayımına göre de Türkiye'nin en kalabalık 29. ilidir.
Osmanlı döneminde, 1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon Vilayeti' nden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 2020 TÜİK verilerine göre ilde 19 ilçe ve 772 mahalle vardır.

İdari Yapı

On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik Yapılmasına dair kanun ile Ordu Büyükşehir Statüsüne kavuştu.

31 Mart 2014 tarih ve 6072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile  Ordu Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere OSKİ Genel Müdürlüğü kuruldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu OSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi kurumun Genel Kurulu’nu oluşturur. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi OSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır.
OSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi İçişleri Bakanı’nın onayıyla atanır. OSKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. OSKİ Genel Kurulu Ordu Büyükşehir Meclisi tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

Su Yönetimi

Ordu il sınırlarındaki önemli akarsu havzaları olarak Melet Irmağı ana kolu ile Bolaman, Turnasuyu, Elekçi ve Karakuş havzaları sayılabilir. Ayrıca bu akarsuların birçok yan kolları bulunmakta olup toplamda bu yan kollarla birlikte Ordu ilindeki akarsu toplamı 34 adettir. İçmesuyu kaynaklarındaki ham sular gerekli arıtma işlemleri için arıtma tesislerine isale edilerek içilebilir standartlara getirilip kullanıma verilmektedir. 19 ilçeden oluşan Ordu ilinde toplam 24 adet içmesuyu arıtma tesisi bulunmaktadır. 8 adet paket, 11 adet hızlı kum filtreli ve 5 adet yavaş kum filtreli arıtma tesisi mevcuttur. 2023 yılına kadar yavaş kum filtreli arıtma tesisleri, modernize edilerek hızlı kum filtreli arıtma tesisine dönüştürülmesi planlanmaktadır.
Ordu genelinde içme suyu arıtımı işlevini gören tesislerimiz yıllık 44.781.120 m³ su arıtılmaktadır. Arıtma tesislerinde yüzeysel sular arıtılmaktadır. DSİ tarafından 8 gölet projesi yakın zamanda hayata geçirilecek olup, arıtma tesislerinin kaynakları bu yönde değiştirilecektir. Sondaj kuyusu ve keson kuyulardan terfi edilen yıllık 27.128.213 m³ yeraltı suyu ile kentsel kullanım karşılanmaktadır. Ordu İlinde 772 yerleşim biriminde farklı miktarlarda cazibeli içmesuyu temini mevcut olup, kaynak suyu mevcut depolara isale edilmektedir. 150 yerleşim biriminde membadan veya 122 Derin-Keson kuyudan 132 terfili içmesuyu tesisi bulunmaktadır.
 
Ordu ilinde bulunan 772 mahallede 559 adet klorlama noktasında klorlama yapılmaktadır. Altınordu ve Ünye de bulunan 2 İçme Suyu Arıtma Tesisimizde Gaz klorlama uygulanırken diğer 557 noktada sıvı klorlama uygulanmaktadır.
 
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.