Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
Ocak
7,49 0,5 0,5 0,084 0,03 0,002 0 0 7,86 0 0
Şubat
7,56 0,5 0,61 0,079 0,027 0,002 0 0 7,69 0 0
Mart
7,49 0,5 0,68 0,07 0,03 0,002 0 0 7,46 0 0
Nisan
7,4 0,5 0,75 0,068 0,03 0,002 0 0 7,24 0 0
Mayıs
7,7 0,5 0,57 0,075 0,02 0,002 0 0 7,18 0 0
Birim - mg/L Cl2 NTU Al mg/L Fe mg/ Mn mg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 *** 0 0
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 *** 0 0
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.