2020 YILI SU ANALİZ RAPORLARI

 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,05 0,5 0,78 0,045 0,01 0,001 0 0 92,3 0 0
  Şubat 7,24 0,5 0,75 0,066 0,01 0,001 0 0,000 96,8 0 0
  Mart 7,42 0,5 0,72 0,056 0,02 0,010 0 0 78,6 0 0
  Nisan 7,56 0,5 0,69 0,048 0,01 0,09 0 0 71,5 0 0
  Mayıs 7,69 0,5 0,62 0,035 0,01 0,013 0 0 65,2 0 0
  Haziran 7,75 0,5 0,49 0,052 0,01 0,009 0 0 90,1 0 0
  Temmuz 7,81 0,5 0,56 0,044 0,01 0,010 0 0 94,6 0 0
  Ağustos 7,75 0,5 0,72 0,056 0,01 0,008 0 0 106,7 0 0
  Eylül 7,8 0,5 0,69 0,048 0,01 0,005 0 0 108,4 0 0
  Ekim 7,81 0,5 0,74 0,035 0,01 0,007 0 0 110,2 0 0
  Kasım 7,69 0,5 0,82 0,075 0,01 0,002 0 0 105,4 0 0
  Aralık 7,75 0,5 0,67 0,054 0,01 0,001 0 0 110,2 0 0
 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,56 0,5 0,68 0,029 0,013 0,016 0,008 0,029 125,8 0 0
  Şubat 7,7 0,5 0,73 0,036 0,021 0,017 0,012 0,028 131,3 0 0
  Mart 7,78 0,5 0,75 0,035 0,023 0,012 0,015 0,024 130,4 0 0
  Nisan 7,87 0,5 0,82 0,2 0,01 0,01 0,014 0,02 129,6 0 0
  Mayıs 7,98 0,5 0,8 0,009 0,03 0,014 0,01 0,02 127,4 0 0
  Haziran 7,76 0,5 0,79 0,013 0,007 0,018 0,016 0,04 106,4 0 0
  Temmuz 8,06 0,5 0,83 0,04 0,02 0 0,01 0,03 137 0 0
  Ağustos 7,82 0,5 0,75 0,045 0,015 0,004 0,01 0,03 124,6 0 0
  Eylül 8,28 0,5 0,87 0,042 0,018 0,004 0,014 0,011 135,9 0 0
  Ekim 8,19 0,5 0,52 0,061 0,028 0,003 0,019 0,01 137,9 0 0
  Kasım 8 0,5 0,62 0,043 0,032 0,011 0,017 0 127,6 0 0
  Aralık 8,13 0,5 0,74 0,072 0,045 0,009 0,015 0 135 0 0
 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,12 0,5 0,26 0 0 0 0 0 130,6 0 0
  Şubat 7,22 0,5 0,22 0 0 0 0 0,000 136,5 0 0
  Mart 7,27 0,5 0,25 0 0,01 0,003 0 0 138,2 0 0
  Nisan 7,35 0,5 0,190 0 0,01 0,001 0 0 128,7 0 0
  Mayıs 7,32 0,5 0,18 0 0,01 0,000 0 0 122,6 0 0
  Haziran 7,41 0,5 0,2 0 0,01 0 0 0 132,2 0 0
  Temmuz 7,63 0,5 0,3 0 0,01 0,000 0 0 139 0 0
  Ağustos 7,59 0,5 0,32 0 0 0 0 0 145,8 0 0
  Eylül 7,48 0,5 0,29 0 0 0 0 0 148,4 0 0
  Ekim 7,54 0,5 0,3 0 0 0 0 0 150,6 0 0
  Kasım 7,49 0,5 0,28 0 0 0 0 0 144,6 0 0
  Aralık 7,52 0,5 0,3 0 0 0 0 0 148,5 0 0
STANDART DEĞERLER
Parametre PH Serbest
Klor
Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
Birim - cl2 mg/l NTU Pt-Co Al mg/l Fe mg/l Mn mg/l No2 mg/l NH4 mg/l CaCO3 mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- 2005 6,5 - 9,5 ** 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 * 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2005
6,5 - 9,5 *** 0,5 1,0 **** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
* TS266 2005 İçme ve Kullanma Suyu Standartlarında yer almamaktadır.
** Serbest Klor parametresi tesis çıkış değeri olup klor zaman ile etkisini yitirmektedir. Şebekede yapılan ölçümler 0,1-0,4 mg/lt aralığındadır.
*** Uç noktada en fazla
**** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir değişim yok.