1.Bölge
   
Tarife Türü Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
Mesken (Konut) 12,81 6,41 19,22
İndirimli Aboneler 6,41 3,21 9,62
Kamu Yararına Faaliyet Gösterenler 12,81 6,41 19,22
İş Yeri (Ticari) 24,71 12,36 37,07
İş Yeri  İnşaatı 46,34 23,17 69,51
Şantiye 24,63 12,32 36,95
Konut İnşaat 19,22 9,61 28,83
Sanayi 24,71 12,36 37,07
Organize Sanayi 23,37 11,69 35,06
 
2.Bölge
   
Tarife Türü Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
Mesken (Konut) 9,62 4,81 14,43
İndirimli Aboneler 6,41 3,21 9,62
Kamu Yararına Faaliyet Gösterenler 9,62 4,81 14,43
İş Yeri (Ticari) 18,53 9,27 27,80
İş Yeri  İnşaatı 34,74 17,37 52,11
Şantiye 18,5 9,25 27,75
Konut İnşaat 14,48 7,24 21,72
Sanayi 18,53 9,27 27,8
Organize Sanayi 17,5 8,75 26,25
 
 
3.Bölge
   
Tarife Türü Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
Mesken (Konut) 4,81 2,41 7,22
İndirimli Aboneler 4,81 2,41 7,22
Kamu Yararına Faaliyet Gösterenler 4,81 2,41 7,22
İş Yeri (Ticari) 18,53 9,27 27,8
İş Yeri  İnşaatı 34,74 17,37 52,11
Şantiye 18,5 9,25 27,75
Konut İnşaat 7,21 3,61 10,82
Sanayi 18,53 9,27 27,8
Organize Sanayi 17,5 8,75 26,25
 
Ortak Tarifeler
   
Tarife Türü Su Bedeli Atıksu Bedeli Toplam
Resmi Daire 28,84 14,42 43,26
Park-Bahçe-Ort.mah.sul 24,39 - 24,39

Notlar :
Ücret tarifesi cetveli 01.06.2024  tarihinden  itibaren uygulanır.
Yukarıdaki tabloda belirtilen ücretler de KDV ve ÇTV  hariçtir.
 • 1. Bölge: Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerinin merkez mahallelerini ve sahile kıyısı bulunan mahallelerini kapsayan tarife grubudur.
 • 2. Bölge: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçerine ait merkez mahalleler ile beldeden mahalleye dönüşen yerleri kapsayan tarife grubudur.
 • 3. Bölge: Köyden mahalleye dönüşen yerler, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile belirlenen mahalleleri kapsayan tarife grubudur.
 •  " Mesken, İndirimli Aboneler, Kamu Yararına Faaliyet Gösteren”  abonelerin  12 m³  üzeri tüketimleri  mevcut tarifesinin %50 fazlası ile tahakkuk ettirilmektedir.
 •   İş Yeri ve Sanayi  Abonelerinin 12 m³ üzerindeki kullanımları; ait olduğu abone grubundaki su bedelinin %25 fazlası  üzerinden hesaplanarak faturalandırılır.
 •  3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 11. ve Geçici 16. maddesine göre yapılan aboneliklerin su ve atıksu bedelleri; ait olduğu abone grubundaki su bedelinin %10 fazlası üzerinden hesaplanarak faturalandırılır. 
 • Ön ödemeli elektronik(kartlı) sayaç abonelerine kademeli tarife uygulanmaz.
 •  Ön ödemeli elektronik (kartlı)sayaç aboneleri bağlı olduğu tarife üzerinden ücretlendirilir.
 •  Abonelere aylık her fatura için bakım ücreti tahakkuk ettirilir.
 •  Su bedelleri üzerinden %50 oranında atıksu(KSUB) bedeli alınır.
 •  7061 Sayılı Kanunun Gereği "Konutlar için belirlenen su atıksu ücretlerinin yüzde 50 fazlasını geçemez" hükmü uygulanmaktadır.
 •  Ortak Tarifeler : Tüm ilçeler için belirlenen ortak tarife grubudur.

İlgili Diğer Başlıklar

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.